Tillgängliga utbildningar

Kör igång

De flesta av svaren till frågorna finns i utbildningsfilmerna men inte alla. Men när du rättar en omgång får du samtidigt reda på de korrekta svaren.

Kör du sedan “Vem vet mest” fram och tillbaka några gånger så ökar dina kunskaper om Momentas upplägg. När du klarat och blivit godkänd öppnas följande lektion.

Resultat