Sammanfattning av kampanjens helhet

Vad är Flexberts trafiksäkerhetskampanj?

I samarbete med näringslivet i hela landet delar Flexbert varje år ut reflexprodukter till barn. Sedan starten 1994 har vi delat ut över 12 miljoner produkter. Målet är att öka trafiksäkerheten samt göra företag och föreningar synliga på marknaden i ett gott sammanhang. Det finns tre stora vinnare i kampanjen – barnen, näringslivet och vi med körkort.

Vart pågår kampanjen?

Kampanjen körs i hela landet, separat i varje kommun. Kunden kan vara med i flera kommuner om den vill, då blir det ett paket per kommun.

När pågår kampanjen?

Två gånger per år i varje kommun, vår- och hösttermin. Det vi säljer in på våren delas ut på hösten och tvärtom. Kommunerna går omlott, så som säljare finns det material att sälja på året om.

Vilka är det som får produkter och vad?

Produkterna delas ut till skol- och förskolebarn i åldrarna 2-12 år. Produkter i form av reflexknappar, Snap On-reflexer, gymnastikpåsar, trafikvästar och ryggsäckar. 

Hur delas produkterna ut och hur många?

Produkterna delas ut via skola och förskola men blir barnens egendom. Det är blandade produkter och en per barn. Vi försöker utifrån budget täcka upp så många barn som möjligt varje kampanj samt att ge företagens marknadsföring så bred spridning som möjligt, men vi lyssnar även till önskemål från skolorna så långt det går. Ju fler företag som går med, desto fler produkter kan vi dela ut.

Vad gör näringslivet?

Företag och föreningar köper marknadsföring. De sponsrar/skänker/bidrar inte. Kampanjen är avdragsgill som marknadsföring, vilket är positivt för dem. 

I och med att de medverkande företagen samarbetar i kampanjen så får den enskilde företagaren mer marknadsföring än vad de betalar för. Ett företag köper in sig på exempelvis 2400 + moms och täcker upp ett visst antal barn på sin peng, men får lika stor spridning som hela kampanjens sammanställda budget. 

Vad får näringslivet?

Köper man in sig i kampanjen syns man på insticksbladet i vår tidning Flexpressen, under “leveranser” på Flexberts hemsida samt får diplom. Vi har flera prisnivåer men de tre vanligaste är 1200 + moms där man syns med företagsnamnet och länk till hemsida,  2400 + moms där man även får med sin logga på insticksbladet samt 4800 + moms där man kan öronmärka/rikta sitt köp till en särskild klass/avdelning på skola/förskola. Läs mer under “Vad får kunden?”.

När syns näringslivet?

Går man med i kampanjen syns man på insticksbladen som delas ut vid leveransen i kampanjomgångens slut, men under “Leveranser” på Flexberts hemsida redan från orderdagen. Först på “Pågående” och sedan på “Avslutade” när leveransen gått ut.

Hur köper man in sig i kampanjen?

Man tackar ja, får faktura via post eller mail och betalar inom 10 eller 30 dagar. Frågan från säljarens håll ska vara om det går bra med 10, men funkar inte det för kund kan säljaren erbjuda 30. Oavsett prispaket får företaget ett tackmail med information. Är företaget med på 2400 + moms och uppåt går det även ut information om hur de skickar tillbaka sin logga till oss. 

Vad innebär en löpande prenumeration?

Kampanjen körs 2 ggr/år i nästan alla Sveriges kommuner. Vi vill att så många kunder som möjligt ska vara med löpande. Det betyder att de vid ordertillfället kan tacka ja till att få faktura automatiskt 2 ggr/år så länge de vill.

Fördelen med löpande är att vi få mer tid att nå ut till fler företag och det leder i sin tur till att vi kan göra fler barn säkra och företagens marknadsföring breddas.

Fråga din säljcoach om det du är osäker på. Det finns inga dumma frågor! 

“Det finns tre stora vinnare i kampanjen – barnen, näringslivet och vi med körkort”