Hur markerar vi i S2?

S2 är det verktyg vi använder för att kontakta näringslivet. Det innehåller olika utfall som används efter att samtalen avslutats. Nedan kan du läsa om de olika utfallen och vad de innebär. Till höger ser du ett exempel på ett kundkort.

Återkom

T.ex. när beslutsfattaren inte är på plats och det inte spelar någon roll vilken säljare som återkommer. Kort sammanfattat, när du inte personligen fått kontakt med beslutsfattaren ännu.

Återkom Prio

När du fått personlig kontakt med beslutsfattaren och vill återkomma själv. Använder du Återkom Prio låses adressen på dig tills du vet om det blir order eller ej.

Nej

Utfallet används när du fått ett nej av presumtiv kund till pågående kampanjomgång.

Används även när vi inte kommit till något avslut på flera kontaktförsök (3-5 st). Att sitta och arbeta med återkomster som inte ger något tar det värdefull tid från säljet.

Kan även användas om du fått hänvisning om att skicka mail i första hand utan att ha pratat med ansvarig. Skicka iväg ett mail och markera Nej/Återkom 6 mån. Får vi ett ja på mail så kan vi enkelt ta fram kundkortet igen. Detta för att vi inte ska fastna i en hög av mailåterkomster som tar tid från ringningen.

Ej svar

Det går fram signaler men ingen svarar eller vid telefonsvarare.

Om du talar med kund men inte får besked om de ska vara med eller ej, så använder du inte ”Ej svar” utan Återkom eller Återkom Prio. Utfallet ”Ej svar” används enbart vid de tillfällen då du inte talat med någon. 

Upptaget

Används vid upptagetton.

Fel

Spärrton & Fax: Ej aktivt nummer, faxton.

Privatperson: Du har inte kommit till ett företag.

Obehörig kontaktperson: Du kommer till ett företag men personen du frågar kan inte ge dig något nytt tel.nr + att du själv inte finner något på Google.

HK-hänvisning: Du blir hänvisad till huvudkontor, t.ex. de större kedjorna som inte får ta beslut lokalt.

Akut Adressvård: Används vid flera tillfällen. Se nedan:

– Kunden säger att vi nyligen ringt.

– Kunden säger att företaget är helt upphört. Är det på väg att läggas ner använder du Nej/Återkom 6 mån då det kan ändras.

– Kunden säger uttryckligen att de inte vill att vi ringer mer.

Är kunden uppenbart irriterad/arg över att vi ringt dubbelt eller ber oss att inte ringa mer behöver även telefonnumret läggas in i gruppen Akut Adressvård på Skype. Är det en befintlig kund ska även befintligt kundnummer läggas in tillsammans med telefonnumret.

Snart kommer din första order! Såhär fyller du i den:

Dubbelkolla följande med kunden i samtalet:

1. Namn: Företagets juridiska namn för faktureringen.
2. Kontakt: För- och efternamn på den du talar med.
3. Marknadsföringsnamn: Fråga om de vill synas med samma namn utåt som vi fakturerar, om nej – skriv marknadsnamnet separat.
4. Organisationsnr: Viktigt att det stämmer överens med företagets namn. Du kan dubbelkolla på www.allabolag.se efter samtalet.
5. Faktureringsuppgifter: Fråga om kunden vill ha faktura via post, e-post eller e-faktura och kryssa i detta på kundkortet.
6. Hemsida/Facebook: Om kunden är med på 1200 och uppåt. Adressen fyller du i där det står “Url”. Se till att adressen stämmer för att länken ska fungera. Är det Facebook behöver du söka på företaget på Facebook och kopiera hela länken, se exempel: www.facebook.com/Flexbert-i-trafiken-185153844845777/
7. E-postadress: Det går ut ett automatiskt tackmail vid order. På paketen 2400 och uppåt följer även info om hur man skickar in logga, så det är viktigt att du stavar adressen rätt. Fråga hellre en gång för mycket. Denna ska skrivas på raden “E-post” för att automatiken ska fungera.
8. Betalningsvillkor: Fråga om 10 dagars betalning på fakturan går bra. Säger dom nej, erbjud 30. Kryssa i på kundkortet.

Detaljinformation som behöver skickas till AD (administrationen) kan vara följande:

– Kunden vill ha diplomet till en annan adress än fakturan
– Kunden vill ha fakturan via mail
– Kunden vill rikta sitt köp till en klass/avdelning på skola/förskola.
– Du har fått order via mail (Har kunden tackat ja på mail ska mailet vidarebefordras till kund@momenta.se)

Skriv informationen i rutan “Ny notering” om detta och kryssa i “Skicka till AD” så ser vi på huvudkontoret vad som ska göras.

Vill kunden rikta sitt köp behöver rutan “riktad” kryssas i på kundkortet.

Vill kunden vara med löpande men bara 1 g/år så behöver du kryssa i löpande 1 g/år på kundkortet. Vill den vara med 2 ggr/år som är standard, så räcker det att välja löpande istället för singel när du skriver in själva ordern.

I övrigt, tänk på stavningen och att det är t.ex. stor bokstav i början på namn. Detta för att det ska se bra ut på faktura, diplom och insticksblad.

Hur skriver jag in själva ordern?

När du kollat uppgifterna på kundkortet med kunden kan du tacka för dig, avsluta samtalet och sedan klicka på “Order”.

Klicka sedan på “skapa ny” och välj produkt (singel/löpande).

Fyll i priset ex moms i rutan där det står “listpris” och tryck sedan med muspekaren någonstans på sidan så kommer även priset till totalen. Momsen läggs på när ordern kommer in i systemet.

Spara orderrad och gå sedan vidare till nästa kundkort genom att trycka på spara/nästa.

Vad händer när jag gått vidare till nästa kundkort?

När ordern är skickad går ett automatiskt mail ut till kunden. De tackas för sin medverkan och får information om vad som ingår i deras köp. På paketen 2400 + moms och uppåt följer det med information om hur de skickar in sin logga till oss, om de vill ha med den.