De olika mötesrummen

Mötesrum 1-3 är allmänna rum där man kan ha spontana möten.

Tratten är rummet som Kenneth använder för att hålla gruppmöten med nya testare.

Smågrupperna är reserverade för säljarna att använda när dom har sina möten.

Så här använder du Big Blue Button